Dokumentumtár

1.
Házirend

Iskolánk házirendje.

2.
Pedagógiai program

A Nemzeti alaptanterv követelményeihez igazodva, figyelembe véve a helyi sajátosságokat végezzük oktató-nevelő munkánkat.

3.
Szervezeti és működési szabályzat

Az SZMSZ a kialakított cél- és feladatrendszerek, tevékenység-csoportok és folyamatok összehangolt működését, racionális és hatékony kapcsolati rendszerét tartalmazza.

4.
Munkaterv

A munkaterv célja a magasabb színvonalú müködés biztosítása.

5.
Tanfelügyelet intézményi értékelése

Tanfelügyelet intézményi értékelése Balla Károly Általános Iskola - 2019

6.
Adatkezelési tájékoztató

Tájékoztató a tantermen kívüli, digitális munkarendben való részvétel során megvalósuló adatkezelésről - 2020

7.
Adatkezelési útmutató

Útmutató a tantermen kívüli, digitális munkarendben való részvétel során megvalósuló adatkezeléshez - 2020

8.
Adatkezelési tájékoztató

Tájékoztató a köznevelési feladat ellátásához szükséges adatkezelésről

9.
Intézményvezetői program

Pályázat a Balla Károly Általános Iskola intézményvezető beosztás ellátására

10.
Tájékoztató az etika hittan választásról

Iskolánkban a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény, valamint a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján szervezzük az etika/hit-és erkölcstan oktatást.

Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:

dr. Kozma Gergely e.v. 52286010
elérhetőség: www.adatorom.hu
e-mail: info@adatorom.hu
telefon: 06303889943