Iskolánk

Csévharaszti Balla Károly Általános Iskola

A jelenlegi iskola több mint 50 éve, 1970. szeptember 1-én kezdte meg működését, váltott műszakban 8 évfolyamon, cserépkályhás fűtéssel, kinti hagyományos mosdóval, tornaterem és napközi nélkül. A '70-es évek közepén társadalmi összefogással épült hozzá egy épületrész, melyet tornaszobaként és úttörőszobaként használtak az akkori tanulók. Pár év múlva ez a rész tovább bővült egy tornateremmel és napköziotthonnal, tálalóval. Ebben az időben már egyműszakos, csak délelőtti tanítás folyt. A fűtés korszerűsítésének jegyében került kialakításra a központi fűtés előbb olajkazánnal, majd '94-ben gázfűtéssel. 1999-ben nagy változás és felújítás történt. Megépült a tornacsarnok korszerű öltözőkkel, számítógépteremmel, a tantermek új egyszemélyes tanulóasztalokkal, székekkel, új nevelői asztalokkal lettek ellátva, a csipkefüggönyök és sötétítők mind az otthonosságot segítették elő. A világítás korszerűsítése a tanulók érdekében az egész intézményben megtörtént. 2002. szeptember 1-től az iskola felvette a Balla Károly Általános Iskola nevet. A névadó itt élt Csévharaszton, az 1800-as évek jelentős személyisége volt, többek között az MTA tagja volt, a szabadságharc alatt és után híres személyeket bujtatott itt.
A Balla Károly Általános Iskola több mint 100 tanuló nevelését és oktatását végzi 8 évfolyamon 1 tanulószoba és 3 napközis csoport keretében. A nevelőtestületben 12 pedagógus tevékenykedik nagy hangsúlyt fektetve a differenciált, élményszerű oktatásra. Stabil, összeszokott csapat, fiatalok, idősek egyaránt egymás munkáját maximálisan segítik.
Az iskola 2018 szeptemberétől váltott át a német nyelv oktatásáról angol nyelvre. Fontos változtatás az is, hogy már nem negyedik osztálytól kezdik meg tanulóink az idegen nyelv tanulását, hanem – a környéken egyedülálló módon – már első évfolyamtól kezdve tanulják fő tárgyként.
Az intézményben minden osztályterem projektorral és laptoppal van felszerelve, két tantermünkben interaktív tábla is található. Az iskola külön informatika teremmel és tornateremmel rendelkezik. A Monori Tankerületi Központban található oktatási intézmények közül a legnagyobb zöld udvarral büszkélkedhetünk.
Tanulóink szabadidejének hasznos eltöltésében az alábbi szakköreink segítenek: polgárvédelmi, angol, néptánc, sakk szakkör. Van alsós és felsős tömegsport is. Mindezeken felül több pedagógus készít fel versenyekre, rendezvényekre, színvonalas megemlékező műsorokra szabadidejében tanulókat, melyek mind a diákok szellemi és lelki fejlődését szolgálják. Minden évben a legjobban várt programunk a tanulmányi kirándulás, amely során az osztályok 1-2-3 napos kirándulás keretében az ország különböző pontjaira jutnak el. Minden évben pályázunk a Határtalanul Programra, amelynek köszönhetően hetedik osztályosaink határon túli területekre jutnak el.
Az intézményről bővebb és friss információk az iskola közösségi oldalán (https://www.facebook.com/ballakisk) találhatók.

Névadónk

Mándi Balla Károly jogász, költő, publicista, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. A nagykőrösi születésű, de itt eltemetett Balla Károly (Vörösmarty-ék kortársa és barátja) sokat tett a XIX. századi pusztaság felszámolásáért. Gyáltól Nagykőrösig erdő ültetésével fogta meg a homokot. Emlékműve, melyet Polyák Ferenc fafaragó művész alkotott, a Petőfi utcában, síremléke a Balla majorban tekinthető meg. Balla Zsigmond közbirtokos fia, Balla Gergely unokája volt. Iskoláit szülővárosában végezte. 1810-től Pesten jogot hallgatott. 1813-ban a királyi táblánál lett jegyző. 1814-től Pest megyénél hivatalnokoskodott különböző munkakörökben, majd 1818-ban vármegyei kapitányi állandó hivatalt nyert és azt 1846-ig töltötte be. Ezután pótharaszti birtokára vonult vissza. Az 1840-es évek elején a szarvasi fiók-gazdasági egyesület elnöke volt. A Magyar Tudományos Akadémia 1839-ben levelező tagjai sorába választotta.

Szépirodalmi munkássága is jelentős. Személyes és jó barátság fűzte korának neves íróihoz: Kisfaludy Károlyhoz, Kazinczy Ferenchez, Vörösmarty Mihályhoz. Munkássága elismeréseként 1839. nov. 23-án a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjai közé választották. Balla Károly 1827-ben harminckét esztendőre bérbe vett Pótharaszton egy 1200 hold nagyságú futóhomokkal borított területet. A nagykőrösi városi vezetés azzal a céllal adta bérbe, hogy a futóhomokot erdővel megkösse, ahol lehet szőlővel beültetve gazdaságot létesítsen. Balla nagy kitartással és szakértelemmel olyan eredményt ért el, hogy a bérbe vett területet nála hagyták. A pótharaszti mintagazdaság felvirágoztatása mellett az ország gazdasági boldogulását is szívén viselte. Fáradságot, pénzt nem kímélve fogott hozzá a „Kémlő a Gazdaság, Ipar és Kereskedelemben” című gazdasági folyóirat szerkesztéséhez. Az 1838-as pesti árvíz idején súlyosan megbetegedett, ezért 28 évnyi várkapitánykodás után visszavonult pótharaszti birtokára. Az 1848-49-es szabadságharcban nem vett részt betegsége miatt, de a szabadságharc utáni üldöztetés idején Pótharaszton kapott menedéket Vadász Miklós, azaz Vörösmarty Mihály. Vidéki birtokán Balla Károly foglalkozott természettudományokkal is. A légköri jelenségek megfigyelése több tudományos értekezés alapjául szolgált. Az éghajlati viszonyok értékelése alapján készítette el 1865-ben az „Üdőtan” című munkáját. Vidéki otthonát gyakran keresték fel barátai, többek között Arany János is. Balla Károly 1873. május 16-án halt meg Pótharaszton. A major melletti sírdombon helyezték örök nyugalomra. Emlékét Mikszáth Kálmán is megörökítette egyik novellájában, melynek címe: Kemény Gábor elődje.CSENGETÉSI REND

0815 – 0900
tízórai szünet alsósoknak
0915 – 1000
tízórai szünet felsősöknek
1015 – 1100
1115 – 1200
ebédszünet alsósoknak
1215 – 1300
ebédszünet felsősöknek
1315 – 1400
1415 – 1500

Tanulóink