Hírek, események

Február 11. - Farsang

Tisztelt Szülők!
A Balla Károly Általános Iskola tantestülete, diákönkormányzata és szülői munkaközössége
2023. február 11-én megrendezi a hagyományos farsangját az iskola tornatermében.
A gyerekbál 15:00-18:00 óráig, az esti szülők-nevelők bálja (18 év alatt szülői felügyelettel tartózkodhatnak a bálban) 20:00 órától kerül megrendezésre.
A farsangra tisztelettel meghívunk és szeretettel várunk minden szülőt és tanulót.
A bál előkészítésében és lebonyolításában kérjük az Önök segítségét és köszönettel fogadjuk felajánlásukat a tombolanyeremények, támogatójegyek felajánlásával.
Kérjük Önöket, tüntessék fel a támogatójegyen, mivel tudnak segítségünkre lenni, és 2023. február 1-ig visszaküldeni. Segítségüket előre is köszönjük!

Sikeres felkészülést és a bálon jó szórakozást kívánunk!

Tisztelettel: DÖK vezetés és Iskolavezetés

December 1. - Decemberi eseménynaptár

November 13. - A magyar nyelv világnapja

Október 5. - Változások

Október 4. - Állatok világnapja

Ági néni kis játékkal kedveskedett ma a gyerekeknek az állatok világnapja alkalmából. Minden diák kapott egy kártyát, amin egy állat sziluettje volt látható. Az volt a feladatuk, hogy felismerjék a kártyán szereplő állatot és megkeressék iskolatársaiknál a többi négy ugyanolyan állatot ábrázoló kártyát. Ha megvolt mind az öt, Ági néninél jelentkezhettek a jutalomcukorkáért.

Október 3. - DÖK nap

Sajnos idén az erdei játszótér helyett az iskola épületében rendeztük meg a diákönkormányzati napunkat. A gyerekek kedvét ez nem szegte, a csapatok lelkesen csinálták végig az akadálypályákat. A vetélkedést alsó tagozaton a 4. osztályos fiúkból álló Csodacsatárok, a felső tagozaton a 8. osztályos fiúkból álló Kőművesek csapata nyerte. A többi csapat sem csüggedt, hiszen jutalmul minden gyerek a FodorOstya által felajánlott nápolyikat kapott. Az iskolásainkon felül a nagycsoportos ovisok is átjöttek kipróbálni a játékos akadályokat, ahogy minden évben teszik. Ők is nagyon ügyesek voltak, jövőre már élesben is részt vesznek. A kedvezőtlen időjárás ellenére több osztály szülői gárdája is vállalta a főzést az iskola udvarán, míg a többi osztály inkább a pizzarendelés mellett döntött. Jó hangulatban telt a nap.
Köszönjük szépen minden kedves Szülőnek és egykori, ma már nyugdíjas dolgozóinknak a segítséget és a részvételt!
A képek itt tekinthetők meg.

Szeptember 1. - Az első tanítási nap

 • 8.00 - gyülekezés az osztálytermekben
 • 8.15 - tanévnyitó ünnepély a díszudvarban (rossz idő esetén a tornateremben) megjelenés alkalomhoz illő, ünneplő öltözetben
 • 9.15-12.00 - osztályfőnöki órák: a gyerekek balesetvédelmi oktatása, tankönyvosztás, órarend kihirdetése, szervezési feladatok, jelentkezés a szakkörökre
 • 12.00-16.00 - napközi, tanulószoba
 • 17.00 - első osztályos szülői értekezlet
Kérjük, a gyerekek hozzanak magukkal üres iskolatáskát, tolltartót, üres órarendet, a szülő/gondviselő által aláírt bizonyítványát.
Akik a mai napig bezárólag jelezték étkezési igényüket, azoknak már az első nap biztosítva lesz az étkezés.

Betölthető munkakörök


Ügyeleti napok


Szülői tájékoztató a beiratkozáshoz (KRÉTA)


Iskolába hívogató

A 2022.04.06-án tartott Iskolába hívogató programunkon tartott tájékoztatón látott diasort itt nézhetik vissza. (pptx )


TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

1. Tájékoztatom, hogy a 2022/2023. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás 2022. április 21-én és április 22-én történik, melynek során személyes módon szükséges beíratnia tanköteles korba lépő gyermekét.

2. Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába szeretné beíratni gyermekét, a választott iskolában akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is jelentkezése során. 1

3. Kérem a szülőket/törvényes képviselőket, hogy csak egy általános iskolába nyújtsák be gyermekük jelentkezését.

4. Tájékoztatom Önöket, hogy 2022. április 6-tól a személyes beiratkozást megelőzően lehetőségük van a KRÉTA-rendszer felületén keresztül (https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap) előzetesen rögzíteni tanköteles gyermekük adatait.
(Amennyiben a későbbiekben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (telefonon, e-mailben, az intézmény által meghatározott módon) az adott intézmény részére visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a „BÁI” felületen az iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz, és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését egy másik iskolába.)

5. Hangsúlyozzuk, hogy a személyes megjelenés a beiratkozás folyamata során kötelező, de javasoljuk és kérjük az előzetes KRÉTA-adatszolgáltatást elvégezni, mert ezáltal jelentősen könnyebbé és gyorsabbá válik az személyes ügyintézés mindenki számára.
Intézményünkben a beiratkozás a következőképpen alakul:
- 2022. április 21-én igazgatói iroda 8.00 – 19.00
- 2022. április 22-én igazgatói iroda 8.00 – 16.00

Kérjük, foglaljanak időpontot a beiratkozásra munkanapokon 8.00-16.00-ig Veszelka Aranka iskolatitkárnál a +36-70-419-85-31-es telefonszámon.
Kérjük a beiratkozáshoz az alábbi eredeti dokumentumokat hozzák magukkal:
- A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
- A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
- A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
- Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

6. Fontos, hogy az általános iskolai beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat, nyomtatványokat mindkét törvényes képviselő aláírásával ellátva kell benyújtani. A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben (így az iskola megválasztásában) közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.

7. A 2022. április 21-i és április 22-i személyes beiratkozás, illetve a dokumentumok bemutatása során szülőnek/törvényes képviselőnek szükséges nyilatkoznia az etika/hit- és erkölcstan kapcsán, hogy etikaoktatást vagy hit- és erkölcstanoktatást választja, illetve hit- és erkölcstan választása esetén melyik egyház hit- és erkölcstan tanításának megszervezését kéri gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstanoktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján, szükség esetén segíti az ezzel kapcsolatos információáramlást.

8. A beiratkozási napok elteltével, 2022. április 25-én a kötelező felvételt biztosító, körzetes általános iskolába jelentkező körzetes gyermekek felvételre kerülnek.

9. A körzettel rendelkező iskolába jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt legkésőbb 2022. április 29-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik el határozatukat Önöknek.
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében. Természetesen iskolánk illetve szükség esetén a Monori Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a jozsef.villand@kk.gov.hu e-mail címen, illetve a 29/795-218-as telefonszámon a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, a beiratkozás rendjére vonatkozó kérdések esetén.Hirdetmény az általános iskolai beiratkozásról


Iskolába hívogató


Kinevezés

A sikeres pályáztatást követően Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár a Balla Károly Általános Iskola intézményvezetőjének nevezte ki Családi Bettina Dorottyát 2022. január 22-től 2026. augusztus 15-ig.

Mesebeszéd regionális mesemondó verseny

November 24-én Kis Fanni, Mitás Jázmin és Vas Jázmin második osztályos tanulóink képviselték iskolánkat a VI. Mesebeszéd regionális mesemondó versenyen Maglódon. A megmérettetésen mindhárman kitűnően helyt álltak, Vas Jázmin 3. helyezést ért el, Kis Fanni és Mitás Jázmin pedig különdíjasak lettek. Szívből gratulálunk! Büszkeséggel tölt el minket, hogy eredményükkel, részvételükkel öregbítették iskolánk hírnevét. A tanulókat Szabóné Varga Klára tanító néni készítette fel.
A kis mesemondókat Kovácsovics Fruzsina, Velkei Hajnalka, Vargáné Kocsis Ildikó, Tábori Zsuzsanna zsűrizte.

Tisztelt Szülők!

A Magyar Közlöny 209. számában megjelent a Kormány 633/2021. (XI. 18.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról, mely többek között a köznevelési intézményekben a maszkhasználat elrendelésére vonatkozóan is tartalmaz rendelkezéseket.

"1. § A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 1/A. §-sal egészül ki: „1/A. § A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató, a köznevelési intézmény, illetve a szakképző intézmény vezetője, valamint a felsőoktatási intézmény rektora határozza meg a vezetése alatt álló intézmény területén a maszkviselés szabályait, azzal, hogy a maszkot bárki jogosult használni, és a maszkhasználat senki számára sem tiltható meg."

Mivel a gyermekek körében is egyre inkább terjed a vírus, a megelőzés mindennél fontosabb. Annak reményében, hogy szigorú intézkedésekkel minimálisra csökkenthetjük a vírus terjedését intézményünkben elkerülve ezzel a digitális oktatás elrendelését, az alábbi intézkedéseket hozom 2021. november 22-től:
 • az intézménybe csak kézfertőtlenítést, lázmérést követően, maszkban léphetnek a tanulók
 • az osztálytermekben a maszkhasználat kötelező
 • a közösségi tereken a maszkhasználat kötelező
 • az intézmény udvarán, a szabad levegőn nem kötelező a maszk
 • a szünetekben kötelező a szabad levegőn tartózkodni, kivétel rossz idő esetén
 • az intézmény dolgozóira is vonatkoznak a fenti szabályok, kiegészítve a tanári szobával, igazgatói irodával, ahol szintén kötelező a maszk
 • a tanulók étkezése osztályonként elkülönülve zajlik, az alábbi beosztással
 • Reggeli: Ebéd:
  8.45 11.45 1. osztály
  9.00 12.00 3. osztály
  9.15 12.15 2. osztály
  9.45 12.45 4. osztály
  10.00 13.00 6. osztály
  10.15 13.15 7. osztály
 • a testnevelés órákon az átöltözés az osztálytermekben történik, kerülve az öltöző közös használatát
 • a napközi tekintetében a 2. osztály marad a saját termében a főépületben, a 3. osztályosok átköltöznek a 2. osztályosok napközis termébe
 • az intézményt csak egészséges, tüneteket nem mutató gyermek látogathatja
 • szülők, gondviselők, vendégek nem léphetnek az intézménybe, az iskola kapuja előtt van lehetőség a nevelőkkel beszélni, de részesítsük előnyben a telefonos egyeztetést
A rendelkezések hétfőtől visszavonásig érvényesek. Kérem a kedves Szülők támogatását, megértését a járvány megfékezésében, gyermekeink biztonsága érdekében.

Családi Bettina mb. intézményvezető

Bűn- és balesetmegelőzés

2021. november 19-én Mészáros Pál rendőr és Pap Tatjana nyomozó látogatta meg intézményünket a Monori Rendőrkapitányságtól. Az alsósok kerékpárjait ellenőrizték, a felsősöknek pedig előadást tartottak az internet veszélyeiről. Köszönjük szépen a hasznos tanácsokat és a jutalmakat!

Jutalomkirándulás a Csodák Palotájában

A tavalyi tanévben kitűnő tanulmányi eredményt elért büszkeségeink 2021. november 16-án jutalomkiránduláson vettek részt a Csodák palotájában. Ezúton is gratulálunk teljesítményükhöz! Reméljük, ebben a tanévben is ilyen elismerésre méltó módon fognak teljesíteni. A kirándulást a Monori Tankerületi Központ és a Balla Diákokért Egyesület ingyenesen tette lehetővé.


Évnyitó Ballában

2021. szeptember 1-jén elindult a 2021/2022-es tanév a csévharaszti Balla Károly Általános Iskolában. Az évnyitót Kalina Rebeka 7. osztályos és Ország Gergő 6. osztályos tanuló nyitotta meg egy-egy vers elszavalásával. Kedves pillanat volt, amikor Heil Zara 4. osztályos tanuló állt ki testvérével, a kis elsős Heil Márkkal közösen verset mondani. Családi Bettina beszédében először az első osztályosokat köszöntötte, akik megtették fogadalmukat, igazi Ballás diákká váltak. A nevelőtestület új tagjai között üdvözölte Szeibertné Kucsák Ágnes elsős osztályfőnököt, Kaltenecker Tünde testnevelő- és angoltanárt, Mocsáry Balázsné Zsuzsa nénit, aki a kollégái és a gyerekek nagy örömére visszatért a Ballába napközis tanítóként - idén a két napközis csoport egy harmadikkal bővült - illetve Katona-Kapusi Izabellát, aki a Balla új pedagógiai asszisztense. Az iskola vezetőségében történt változásokra is kitért Malik Károly nyugdíjba vonulása okán. Családi Bettina megbízott intézményvezetőként fog az őszi igazgatói pályáztatásig tevékenykedni, helyettese Szabóné Varga Klára lesz.

Osztályfőnökök, osztálylétszámok:
1.o. Szeibertné Kucsák Ágnes, 13 fő, napközi: Mocsáry Balázsné
2.o. Szabóné Varga Klára, 22 fő, napközi: Veszelkáné Ripp Renáta
3.o. Tóthné Rakusz Julianna, 16 fő, napközi: Virágné Nemes Georgina, Katona-Kapusi Izabella
4.o. Földháziné Lipcsei Gabriella, 15 fő, napközi: Virágné Nemes Georgina, Katona-Kapusi Izabella
6.o. Tóthné Szőnyi Krisztina, 13 fő
7.o. Galambosné Lovass Annamária, 16 fő
Az évnyitó műsorát Földháziné Lipcsei Gabriella állította össze, a konferáló Kovács Bianka 7. osztályos tanuló volt.

2020 ...

Tavasz szünet 2021

Kedves Szülők!
Iskolánkban a tavaszi szünet időpontja: 2021. április 1. - április 7.
Április 7-8-9. tanítás nélküli munkanap.
A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2021. március 31. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap: 2021. április 12.(hétfő)

Jó pihenést, kellemes húsvéti ünnepet kívánunk!

A Monori Tankerületi Központ utasítása szerint kérjük, hogy a tanulók és a szülők tartsák be az alábbi intézkedést:
Tantermen kívül, az épületben MINDEN pedagógus, tanuló, egyéb dolgozó és engedéllyel az épületben tartózkodó külsős személy szájat és orrot eltakaró maszkot köteles viselni. A tanteremben a maszk viselése ajánlott, de nem kötelező.
Együttműködésüket köszönjük.

2020. október 20, - Kenguru

Örömmel és büszkén tudatjuk, hogy tanulóink a 2020-as Kenguru nemzetközi matematika versenyen kiválóan helyt álltak, átlagosan a középmezőny elején foglalnak helyet mind megyei, mind országos szinten.
Kecskeméti Nóra 3. osztályos tanuló a 668 induló versenyzőből a 209. helyezést érte el megyei szinten, országosan pedig a 4614 indulóból az 1378. helyet érte el. (megyei 209/668, országos 1378/4614)
Vas Barnabás 3. osztályos tanuló megyei szinten 253. lett, országos szinten 1706. (megyei 253/668, országos 1706/4614)
Plavecz Máté 5. osztályos tanuló megyei szinten az 514 indulóból 224., országos szinten a 4071 indulóból az 1841. (megyei 224/514, országos 1841/4071)
Kovács Dorina 5. osztályos tanuló megyei szinten 231., országos szinten 1901. lett. (megyei 231/514, országos 1901/4071)
Márton Mirella 5. osztályos tanuló megyeiben 267., országosan 2131. helyezett lett. (megyei 267/514, országos 2131/4071)
Gratulálunk az elért helyezésekhez, kis iskolánk tanulói igazán szép eredményt értek el.

2020. szeptember 1, - Évnyitó

A 2020/2021-es tanév a hagyományos tanrendben indult központilag, a kormány által meghatározott járványügyi intézkedésekkel. 25 elsős kezdte meg tanulmányait a Balla Károly Általános Iskolában, így az intézmény létszáma az idei tanévben 106 fő.
Az ünnepélyes tanévnyitó szabadtéren, az iskola udvarán maszkot viselve zajlott. Az ünnepségen Szabó Csenge 8. osztályos tanuló konferált. Több elsős is verset szavalt, Mitás Jázmin, Rafael Dzsúlió, Gavló Zsombor és Bozsó Dávid nagyon talpraesetten és ügyesen szerepeltek. Megható pillanat volt amikor az 5. osztályos Kovács Dorina köszöntötte verssel az iskolába jövő húgát, Kovács Diát, aki szintén verssel válaszolt. A szereplőket Szabóné Varga Klára tanító néni készítette fel.
Az elsősök mini műsora után következett intézményvezető úr, Malik Károly beszéde, amelyben felhívta a figyelmet az idei tanév sajátosságaira.
Az igazgatói beszéd után az első osztályos tanulók megtették ünnepélyes fogadalmukat, miszerint:

"Fogadom, hogy a Balla Károly Általános Iskola tanulójához méltó módon viselkedem.
Az iskola hagyományait ápolom, rendjét megtartom.
Szüleimet és tanáraimat tisztelem,
tanulótársaim iránt szeretettel viselkedem.
Nem henyélek, szorgos leszek,
hogy rám mind büszkék lehessenek!"

A tanévnyitót Kovács Bianka 6. osztályos tanuló előadásában Tamkó Sirató Károly Az űrkor tízparancsolata című verse zárta. Az ünnepélyt Kaldenekkerné Sipos Mária tanárnő szervezte meg.

Tisztelt szülők!
Ahogyan az előző tanév, így az új sem lesz teljesen hagyományos. Az első tanítási naptól kezdve bizonyos dolgokat be kell tartanunk, alkalmaznunk kell. Erre kérünk mindenkit az alábbiak szerint:
 • intézményünket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanulók látogathatják. A szülőnek, amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, gondoskodniuk kell orvosi vizsgálatról, illetve kötelesek az iskolát értesíteni, ha gyermeküknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés áll fenn
 • az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után minden tanuló mosson kezet szappanos vízzel a helyes és tanult kézmosási technikával vagy fertőtlenítse a kezét
 • az iskola épületébe a dolgozókon és a tanulókon kívül más nem léphet be, amennyiben lehetséges a hivatalos ügyek intézése online, a KRÉTA adminisztrációs rendszeren keresztül történjen
 • a tanítási órákon, foglakozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező
 • a védőtávolságot (1,5 m) kérjük betartani
 • hatodik osztálytól a maszk viselése kötelező a szünetekben
 • a tanulóknak tilos az átjárás más osztálytermekbe, mindenki köteles a saját osztálytermében tartózkodni
 • a tanítás végén mindenki térjen haza a csoportosulás elkerülése érdekében, ez érvényes az intézmény területére és az intézményi épület előtti közterületre is
Előre is köszönjük a megértést, együttműködést!

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

Fontos információk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatban!Tájékoztató

Tisztelt Szülők!
Tekintettel a kialakult helyzetre a március 15-i műsor az Operatív Törzs és a Klebelsberg Központ javaslatára elmarad. Pénteken a szokott módon 8 órától rendes tanítási nap lesz iskolánkban. A megemlékezés osztályszinten történik majd.
A március 18-án a 4. és 7. osztályosoknak szervezett Lázár Ervin Program szintén elmarad.

Intézményünk megtette és megteszi a szükséges intézkedéseket a vírusfertőzés megelőzésével kapcsolatban. Az épület több pontján kihelyezett kézfertőtlenítő szerek állnak rendelkezésre. A takarítás fertőtlenítő, vírusölő szerekkel történik. A kilincsek, ajtók folyamatosan fertőtlenítve vannak. A diákok tájékoztatva lettek a szükséges higiéniai szabályokról, a helyes kézmosásról.

A megelőzésről és a helyes kézmosásról szóló videókat a https://koronavirus.gov.hu/megelozes linken érhetik el. Javaslom, ezen oktatófilmek megtekintését.

Malik Károly
intézményvezető

2019 ...

FarsangKöszönjük szépen a 2020-as Farsang támogatóinak a felajánlásokat!
Támogatók...

2019. október 27. - Diákönkormányzat napja

Idén is megrendeztük a népszerű Diákönkormányzat napját az erdei játszótéren. A gyerekek csapatokat szerveztek, menetlevelet, zászlót készítettek, indulót tanultak be, majd az akadálypályán mérhették össze ügyességüket. A versengés után az Európai Diáksport Napjához csatlakozva lefutották a 2019 métert, amelyhez több szülő is csatlakozott. A programot a szülők által helyben főzött finom ebéddel zártuk. Köszönjük mindenkinek a közreműködést, segítséget!

2019. október 7, - Megemlékezés

2019. október 7-én megtartottuk iskolánkban az aradi vértanúkra való megemlékezést.

2019. szeptember 25. - Papírgyűjtés

2019. szeptember 25-én (szerdán) és szeptember 26-án (csütörtökön) várjuk a papírokat 13.00 és 18.00 között! Hajrá osztályok!

2019. szeptember 2. - Sakkpalota

Újdonság az idei tanévtől iskolánkban! Elindult Polgár Judit Sakkpalota programja az 5. osztályban.
"A modern tudásalapú társadalomban tapasztalható információdömping olyan mértékű adatfeldolgozást igényel, amelyben a digitális és kreatív kompetenciák, a problémamegoldó gondolkodás és a képességek komplex fejlesztése létszükségletté vált. Ezen kompetenciák megléte elengedhetetlen a sikeres tanítási-tanulási folyamatban. Ehhez kínál megfelelő alapot a sakkban mint stratégiai táblajátékban rejlő lehetőség kihasználása. A sakk az egyik leghatékonyabb képességfejlesztő eszköz.
A holnap győztesei azok lesznek, akik képesek az elavult gondolatok elvetésére, és más ismeretekkel való behelyettesítésére. Az ehhez szükséges dialektikus, stratégiai és ok-okozati, szekvenciális gondolkodást fejlődésük korai szakaszában a gyerekek a sakktáblánál öntudatlanul tanulják meg! Nemcsak a matematikában, a logikában és a problémamegoldásban, hanem az olvasás és a szóbeli kifejezés terén is erősödnek a gyerekek, vagyis a sakkozás a készségek komplex fejlesztését teszi lehetővé.
Sakkozás közben a gyerekek sokféle korábban tárolt információt mozgósítanak és kombinálnak össze. Ezeket a kapcsolatokat fogják felhasználni más tantárgyak tanulása során is! A sakk a maga vizuális szimbólumrendszerével az egész tanulási folyamat kialakulására komoly kihatással van.
A Sakkpalota Képességfejlesztő Programba bekapcsolódó iskolák biztos sikerre számíthatnak, mert az információs társadalom kihívásainak megfelelően készíthetik fel tanulóikat a mindennapok kihívásaira."

2019. szeptember 2. - Évnyitó

2019. szeptember 2-án megnyitottuk a 2019/2020-as tanévet. Szeretettel köszöntjük elsőseinket iskolánkban!

2019. március 14. - 1848/49

2019. március 14-én tartottuk megemlékező műsorunkat az 1848/49-es forradalom és szabadságharc kitörésének 171. évfordulója alkalmából. Az alsó tagozatosok előadásában méltó műsort láthattunk. Köszönjük a gyerekeknek és az őket felkészítő tanároknak!

2019. február 16. - Farsang

2019. február 16-án rendeztük meg az idei farsangot. A nyolcadikos csodálatos bécsi keringője után az osztályok nagyon színvonalas, csoportos produkciókkal készültek.

2019. január 22. - Magyar Kultúra Napja

a Magyar Kultúra Napján rendeztük meg a hagyományos szavalóversenyünket. Diákjaink szép számmal vettek rajta részt, ezúton gratulálunk a színvonalas előadásokhoz!

2018 ...

2018. december 8. - Groupama Aréna

Iskolánk élt a felkínált ingyen jegyek lehetőségével és egy busznyi diákkal a Groupama Arénába látogatott, ahol a Fradi – Mezőkövesd focimeccset tekintettük meg. Köszönjük a lehetőséget az FTC Suliprogramjának!

2018. december 6. - Mikulás

Mikulás napot tartottunk. :)

2018. december 4. - FTC Suliprogram

A Ferencvárosi Torna Club Suliprogramja keretében iskolánkba látogatott a Fradi küldöttsége, köztük Csernik Kornél válogatott labdarúgó és Bali Richárd NB I-es kézilabdázó. A jó hangulatú bemutató során az FTC minden tanulót megajándékozott egy Groupama Arénába szóló, jegyre váltható voucherrel. Köszönjük szépen a lehetőséget a szervezőknek!
Tovább...

2018. december 2. - Mesemondó verseny

megrendezésre az alsó tagozatosok Mesemondó versenye. Gratulálunk minden résztvevőnek!

2018. november 20. - Futsal

2018. november 20 - án ( kedden ) 11.00 órai kezdettel vettünk részt a Diákolimpia futsal, (teremfoci speciális szabályokkal) körzeti döntőjén.
A rendezvényen öt csapat küzdött meg a győzelemért: Pilis Gubányi, Monor Nemzetőr, Csévharaszt Balla Károly, Maglód Vermesy, Üllő Árpád Fejedelem Általános Iskola IV. korcsoportos fiú csapatai. A selejtező mérkőzéseket két csoportban rendezték. Iskolánk a csoportmérkőzések során, magabiztos szervezett színvonalas játékával meglepte ellenfeleit. A Monor Nemzetőrt 3:1 arányban, a Pilis Gubányit 3:0 arányban, magabiztosan legyőzve jutottunk a döntőbe. A döntő mérkőzésen a lényegesen nagyobb tanulólétszámból válogató, házigazda Árpád Fejedelem Általános Iskola csapata megérdemelten győzött ellenünk, akik teljesen egységes nyolcadikos korúakkal tudtak versenyezni, ami óriási előnyt jelentett számukra. Csévharaszt csapata nagyon tisztességes helytállással öregbítette iskolánk és a település hírnevét.
Kiemelkedő teljesítményt nyújtottak: Bujdosó Dániel, Varga Tibor, Rózsa Levente, Rózsa Dominik, Szemők Márton. Cserék: Pintér István, Szabó Milán, Szabó Kevin, Kaszala Zoltán, Naszvadi Levente. Tartalék: Tóth Zsombor.
Bukai Péter Pál testnevelő tanár

2018. október 26. - Budapesti városnéző kirándulás

Iskolánk felső tagozatos tanulói budapesti városnéző kiránduláson vettek részt 2018. október 25-én. A rossz idő ellenére jó hangulatban telt a nap, amelynek folyamán megtekintettük az Országházat, a Szent István Bazilika panorámateraszát, a Duna-parti korzót, átsétáltunk a Lánchídon, bejártuk a Budai Várnegyed nevezetességeit, és végül Zugligeti libegőre ültünk fel.

2018. október 19. - Megemlékezés

Október 19-én pénteken 17 órakor rendeztük meg az 1956-os forradalom és szabadságharcra emlékező műsorunkat, amit a felső tagozatosok adtak elő. A műsorban szereplő tanulók: Szigeti Viktória, Forgács Rebeka, Szabó Milán, Bujdosó Dániel, Pintér István, Rózsa Levente, Nagy Erik, Rózsa Dominik, Kovács Alexandra, Szemők Márton, Szabó Kevin, Rozman Dominika Felkészítő tanárok: Családi Bettina, Tóthné Szőnyi Krisztina

2018. október 5. - KRÉTA

Tisztelt Szülők!
A KRÉTA, vagyis a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer bevezetésre kerül a 2018/2019-es tanévben iskolánkban. A legtöbb előnyt a szülők számára hordozza az elektronikus napló, mert naprakész információkat kaphatnak a gyermekükkel kapcsolatban. Az e-naplóhoz minden szülő hozzáférési jogosultságot kap, így akár minden nap megnézheti, hogy a gyermek milyen érdemjegyet kapott, hiányzott-e valamelyik óráról. Amennyiben értesítést szeretne kapni, ha gyermekének új érdemjegy kerül beírásra, kérjük jutassa el e-mail címét az osztályfőnököknek. Itt találnak a KRÉTA rendszerről további információkat:
https://tudasbazis.ekreta.hu/
KRÉTA elektronikus ellenőrzőhöz a szülői hozzáférés átvehető az igazgatói irodában személyesen:
Hétfőtől péntekig reggel 8-tól 15:45-ig.
Pénteken reggel 8-tól 14:00-ig
(egyéni időpont a 06-29-493-010-es telefonszámon kérhető indokolt esetben)

2018. szeptember 28. - DÖK nap és Európai Diáksport Napja

Idén is megrendeztük a közkedvelt Diákönkormányzati napot, ahol a csapatokra osztott tanulóknak akadálypályán kellett bizonyítani rátermettségüket a jutalmakért. Az Európai Diáksport Napja alkalmából rendezett 2018 méteres futáson tanulóink szép számmal lefutották a távot. Gratulálunk!

2018. szeptember 12-13-án rendezzük meg az őszi papírgyűjtést. Mindkét nap 13.00 és 17.00 között várjük a papírokat!